Назад

Конференция „Нови перспективи в търговските и икономически отношения между САЩ и България” 
Конференция „Нови перспективи в търговските и икономически отношения между САЩ и България”


7 юни, 2011, вторник, Хотел Хилтън София
09:00 Откриване
Питър Литгоу, Президент на Американска търговска камара в България
Презентатори: 
Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България – България: Привлекателна бизнес дестинация за американските компании
Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма – Стратегия на българското правителство за привличане на чуждестранни инвестиции
10:00 Възможности за инвестиции в САЩ
Презентатори:
Скот Позъл, търговско аташе на САЩ в България – Инвестирайте в САЩ
Мачей Цибулски – Възможности за бизнес в щата Илинойс, САЩ
10:45 Кафе пауза
11:00 Дискусия между бизнеса и правителството - 
САЩ-България: Изграждане на мостове чрез бизнес
Модератор: Атанас Гаров, изпълнителен директор на Колиърс България интернешънъл и вицепрезидент на Американска търговска камара
Презентатори:
Борислав Стефанов, изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции
Георги Ранделов, главен мениджър, Майкрософт България 
Алекс Нестор, директор корпоративни и външни отношения, Челопеч майнинг и член на борда на директорите на Американска търговска камара
12:15 Опитът на бизнеса – България: Стратегически кръстопът за региона
Модератор: Даниел Бърг, Директор за България на ЕБВР и член на борда на директорите на Американска търговска камара
Роман Василев, главен мениджър, Джонсън контролс електроникс България
Юлиан Михов, мениджър Данъци в Ернст енд янг България
Красимира Чемишанска, главен мениджър Амджен България
13:00 Бюфет обяд
14:00 Управление на инвестициите – Дългосрочните визи за инвеститори и техните служители
Първа сесия – Пример от практиката
Презентатор
Ивайло Пенчев, главен мениджър, Уолтопия
14:30 Втора сесия – Необходима квалификация за виза Е2
Презентатор
Ерик Алекзандър, генерален консул, посолство на САЩ
15:00 Кафе пауза
15:15 Трети сегмент – Визи за инвеститори – гледната точка на юриста
Презентатор
Ричард Голдщайн, адвокат по имиграционно право от САЩ 
15:45 Въпроси и отговори
За участниците в конференцията:
На 6 юни, 2011, понеделник от 18:30 ч. посланикът на САЩ Джеймс Уорлик дава прием в посолството на САЩ
Регистрационна форма 

New Perspectives in U.S. – Bulgaria Trade & Economic Relations

9:00 Opening Session:
Peter Lithgow, President, American Chamber of Commerce in Bulgaria
Key-Note Speakers:
H.E. James Warlick, U.S. Ambassador to Bulgaria – Bulgaria: Attractive
Business Destination for the U.S. Companies
Evgeny Angelov, Deputy Minister of Economy, Energy and Tourism –
Bulgaria Government Strategy for Attracting of Foreign Investments
10:00 Invest in U.S. Opportunities
Speakers:
Scott Pozil, Senior Commercial Officer, U.S. Embassy – Invest in America
Maciej Cybulski – Business Opportunities in the State of Illinois
10:45 Coffee Break
11:00: Corporate/Government Session –
U.S. – Bulgaria: Building Bridges Through Business
Moderator:
Atanas Garov, Executive Director, Colliers International and Vice President of
AmCham Bulgaria
Speakers:
Borislav Stefanov, Executive Director, InvestBulgaria Agency
George Randelov, General Manager, Microsoft Bulgaria
Alex Nestor, Director External Affairs, Chelopech Mining and AmCham
Board Member
12:15 Business Experience Panel –
Bulgaria: The Strategic Gateway to the Region
Moderator:
Daniel Berg, Director, Bulgaria, EBRD and AmCham Board Member
Speakers:
Roman Vassilev, General Manager, Johnson Controls Electronics Bulgaria
Julian Mihov, Tax Senior Manager, Ernst & Young Bulgaria
Krassimira Chemishanska, General Manager, Amgen Bulgaria
13:00: Buffet Lunch
Managing Your Investment –
Long Term Visas for Investors and their Employees
14:00 Segment 1 – A Practical Example
Speaker:
Ivaylo Penchev, General Manager, Walltopia
14:30 Segment 2 – How to Qualify for an E2 Visa
Speaker:
Eric Alexander, Consul General, U.S. Embassy Sofia
15:00 Coffee Break
15:15 Segment 3 – Investment Visas – A Legal Perspective
Speaker:
Richard Goldstein, U.S. Immigration Attorney
15:45 Q & A Session
June 6, 2011
18:30 Welcoming Reception
U.S. Embassy in Bulgaria, 16, Kozyak Str.   

registration form01.06.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад