Назад

Семинар по безопасни и здравословни условия на труд се проведе в гр. АприлциВ периода 8-10 ноември в гр. Априлци се проведе семинар по безопасни и здравословни условия на труд с участието на над 20 председатели и представители на регионални търговско-промишлени палати (камари). Лекторът на семинара - Светослав Марков очерта опасностите и рисковете за здравето на работещите, свързани с характера на дейността и използваното оборудване. Специално внимание бе отделено на рисковете, свързани с оборудването на офиса, опасността от механични увреждания, свързани с употребата на канцеларски и офис консумативи. Бе подчертано, че въвеждането на физиологични режими на труд и почивка  е едно от основните средства за физиологично оптимизиране на труда. То е свързано с редица икономически и здравно-социални резултати.

В рамките на семинара се проведе заседание на Съвета на председателите и бяха обсъдени въпроси на палатската система, свързани с устойчивото развитие на Единната система на БТПП и РТПП (К).


13.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад