Назад

Проведе се среща в Брюксел на комуникационните шампиони на Enterprise Europe NetworkПредставител на БТПП участва в среща на комуникационните шампиони на Enterprise Europe Network в Брюксел. Участници от близо 30 различни държави се събраха за обсъждане на приоритетите на Мрежата по отношение на комуникацията с бизнеса и промотирането на EEN. На среща в рамките на събитието бяха обсъдени и текущите резултати от провеждащата се в България, Естония, Словения, Литва и Чехия кампания “ЕС отворен за бизнес“. Целта на кампанията е да запознае бизнеса с предоставените от Единния пазар възможности в три основни сфери:

  • достъп до финансиране
  • достъп бизнес партньори
  • достъп до нови пазари.

12-месечната информационна кампания, финансирана по програма COSME, включва две фази. По линия на първата фаза се проведе информационен ден за представители на организации в подкрепа на бизнеса. БТПП беше основен съорганизатор на събитието в България и голям брой партньори и представители на бизнеса откликнаха на отправената покана за участие. От Европейската комисия отбелязаха, че Информационния ден в България е бил най-успешен и с най-висока посещаемост в сравнение с проведените събития в останалите четири държави.

През втората фаза на кампанията партньорските организации ще съдействат за популяризиране на информацията, предоставена по време на информационния ден, до малките и средни предприятия в страната.

Синтезирано представяне на информацията може да намерите в приложените по-долу материали, касаещи:

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕС ЗА МСП

ЕВРОПЕЙСКИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП В БЪЛГАРИЯ

За повече информация свържете се с:
Enterprise Europe Network
Eвропейски иновационен и информационен център
Тел.: 02 8117505/515/525
Имейл: een@bcci.bg


06.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад