Назад

Директорът на Националната финансово-стопанска гимназия посети БТПП

Симеонов изрази подкрепата на БТПП към плановете за развитие на НФСГ и съвместно сътрудничество


Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ), посети БТПП и обсъди с председателя на Палатата Цветан Симеонов възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество.

Бяха дискутирани бъдещи инициативи и мероприятия на гиманзията, в които БТПП да вземе участие. Г-жа Гешева запозна г-н Симеонов с предстоящите събития, в които НФСГ ще се включи. Обсъдени бяха още темите за дуално обучение, програми по предприемачество в училище, връзката между образованието и бизнеса и по-активното включване на ученици в мероприятията, организирани от БТПП – сред които изложения, форуми и обучения.

Г-н Симеонов изрази подкрепата на БТПП към плановете за развитие на НФСГ и съвместно сътрудничество.


10.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад