Назад

Председателят на БТПП проведе среща в Прага с председателя на Търговска палата на Чешката републикаВ Прага се проведе среща между председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и председателя на Търговска палата на Чешката република Владимир Длоухи.

По време на срещата бе направен преглед на двустранните търговско-икономически отношения. Обсъдено бе взаимодействието между двете палати както по линия на ЕВРОПАЛАТИ, така и на двустранно ниво. Отбелязано бе, че има поле за обмен на идеи и опит в областта на усъвършенстването на палатската система с доброволно членство.

Предвижда се чешка делегация да посети страната ни, както и да се актуализира Меморандума за сътрудничество между двете палати, в съответствие с новите икономически реалности в двете страни.

--------

България и Чехия отбелязват ръст във взаимната търговия. По данни на Министерство на икономиката, през първите шест месеца на 2017 г. износът ни е нараснал с 44%, а вносът с 18% . Налице е потенциал за повишаване на българския износ в следните области:

  • Машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи за машини и автомобили)
  • Електроника и електротехника
  • Хранително-вкусова промишленост
  • Текстилна и трикотажна промишленост.

06.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад