Назад

Дискусия в Европейската комисия с представители на работодателски и синдикални организацииАктуални въпроси, свързани със сценариите за бъдещето на ЕС, инвестиционния план на Европа и развитието на Еврозоната, бяха обсъдени на дискусии в Европейската комисия, Брюксел.  Разискванията са част от организираното от ЕК информационно посещение в централата на Комисията в Брюксел за представители на синдикатите и сдруженията на работодателите от България, както и неправителствени организации от икономическия сектор у нас.

По време на срещата от страна на "Европейския център за политически стратегии" бе представен нов (шести) сценарий за равитието на ЕС, комбиниращ досегашните 3-ти, 4-ти и 5-ти за по-обединен ЕС.

Във визитата Българската търговско-промишлена палата бе представена от Олга Чугунска, икономист и Антон Лалов, юрист.

По време на деловите срещи с различните дирекции към ЕК бяха обсъдени и мерки за политики на пазара на труда у нас и възможностите за ограничаване на данъчните измами.

Информацията от диксусиите ще се ползва при подготовата на препоръките на ЕК към България за реформи.


09.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад