Назад

Тоби Монктон, регионолен директор за Европа на Асоциацията на световните търговски центрове /АСТЦ/ посети БТППТоби Монктон, регионолен директор за Европа на Асоциацията на световните търговски центрове /АСТЦ/ посети БТПП и се срещна с председателя Цветан Симеонов. В срещата участваха и представители на Интерпред СТЦ Лора Влахова, пълномощник на изпълнителния  директор и Нели Ташева, член на Съвета на директорите.

Тема на разговора бе сътрудничеството в рамките на АСТЦ, към която БТПП е асоцииран член от 1984 г. Бяха разисквани възможностите за взаимодействие на асоциацията с други европейски и международни организации. Според Симеонов има допълнителен потенциал за развитие на връзките на АСТЦ както на регионално, така и на международно равнище. Бе подчертано от участниците в срещата, че членовете на асоциацията не използват достатъчно активно услугите на мрежата от световни търговски центрове, която обхваща 320 СТЦ в 88 страни.

Срещите на Тоби Монктон с различни световни търговски центрове продължават с посещения в Румъния, Белгия, Швейцария и др.


10.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад