Назад

БТПП: Необходим е балансиран Бюджет за 2018„Необходимо е да бъдат положени усилия за постигане на балансиран бюджет през следващата година. Удовлетворени сме от нивото на държавните разходи, като дял от БВП, но имаме притеснения за ръста на приходите от такси, които администрацията ще събира догодина от бизнеса и гражданите.“ Това заяви главният секретар на БТПП Васил Тодоров по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, изразявайки принципната подкрепа на БТПП по държавния бюджет. На заседанието бяха разгледани три проекто-бюджета – държавния, на НОИ и на здравната каса, и 4 други законопроекта в областта на данъците и социалната сфера.

БТПП не подкрепи Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса през 2018 година. Недостатък е липсата на заложени обективни показатели, с които да се оцени до каква степен реално се постигат резултати, имайки предвид ръста в бюджета на НЗОК с 407,2 млн. лв. за 2018 година спрямо 2017 година. Според БТПП увеличаването на средствата в здравеопазването не гарантира автоматично по-високо качество на здравните услуги. Крайно наложително е да се подобри контролът върху реално извършваните здравни услуги и ограничаване на възможностите за фиктивно оказана медицинска помощ.

БТПП не подкрепи и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 година. Основните причини за това са административното увеличение на минималните осигурителни прагове и административното увеличение на минималната работна заплата на 510 лв. от 2018 г., които по никакъв начин не кореспондират с условията на  пазарната икономика.  

Детайли по становищата на БТПП – в приложените документи.

Становище НСТС на БТПП.

Становище на БТПП бюджет.

Становище на БТПП ДОО.

Становище на БТПП за НЗОК.

Становище на БТПП за КТ Подкрепа.

Становище на БТПП относно швейцарското правило.


27.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад