Назад

23 ноември - Обучение на тема "Новите ДДС правила при услугите, свързани с недвижими имоти, в сила от 01.01.2017 г. "Българската търговско-промишлена палата – Център за фирмено обслужване има удоволствието да Ви покани на организираното обучение на тема „НОВИТЕ ДДС ПРАВИЛА ПРИ УСЛУГИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ 01.01.2017 г., който ще се състои на 23 ноември 2017 г., от 9:00 до 13:00 ч., в сградата на БТПП, ул. „Искър” 9, зала Б.

Лектор на курса е адв. Анелия Татарова, която е с дългогодишен опит в областта на данъчното право, придобити в данъчния отдел на PricewaterhouseCoopers и като ръководител на данъчната практика на едни от най-големите кантори в София. Работила е и в ДДС отдела на Baker & McKenzie, Амстердам. Представяне за нея можете да прочетете тук.

Семинарът ще обхване следните теми:

 уредба на материята на национално ниво

 уредба на материята на европейско ниво – нормативни актове и тяхната правна сила и приложение

 цел и естество на специалното правило за услуги, свързани с недвижими имоти

 анализ на определението за недвижим имот и неговите елементи

 (не)приложимост на българскато вещно право при казуси с услуги, свързани с недвижими имоти

 какво означава една услуга да има „достатъчно пряка връзка“ с недвижим имот

 конкретни примери за услуги, попадащи под специалната уредба

 конкретни примери за услуги, неподадащи под специалната уредба

 разискване на един от най-спорните и предизвикващи проблеми в практиката случаи, вкл. пакетни услуги, комплексни договори, връзка с два или повече имота и други

 връзка между специалното правило и понятието „обект за ДДС цели“

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 20 ноември 2017 г. като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: fairs@bcci.bg. Таксата за участие е 96.00 лв. /с вкл. ДДС/. В таксата са включени материали за курса и кафе-пауза. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BICUNCRBGSF.

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg.


23.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад