Назад

Промени в митническото законодателство на Евразийския икономически съюз – тема на семинар в Палатата

БТПП бе домакин на семинар, предназначен за български компании, които търгуват с Русия и държавите членове на Евразийския митнически съюз. Над 60 представители на български фирми и институции участваха се запознаха с измененията в митническото законодателство на страните от Евразийския икономически съюз, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Армения, Беларус, Киргизстан, Казахстан и Русия обединяват икономически усилия и формират пазар от 183 млн. потребители в най-голямата по площ в света обособена икономическа зона. Тя позволява свободното движение на капитали, стоки, услуги и хора. Сферите, които се регулират от правилата,  са:

  • Външна търговия /митническа тарифа, нетарифни мерки/;
  • Митническо законодателство
  • Антимонополно законодателство;
  • Субсидии за секторите производство и селско стопанство.

Лектор на семинара  - Галина Владимировна Баландина,  е ръководител на Център за подкрепа на външноикономическата дейност и развитие на регионите, член на Съвета на ТПП РФ по митническа политика. Тя представи промените в прилагането на митническите процедури, деклариране на стоки и митнически операции, заплащане на митнически такси, регламентация на прилагането на специални, антидъмпингови и компенсационни мита и др.

Сред основните изменения на кодекса, който се очаква да влезе в сила от 1 януари 2018 г., е автоматизацията на процеса на митническо деклариране чрез въвеждането на електронно подаване на необходимите документи.

Другият важен момент е ролята на митническия представител, който ще може да улесни вносителя на стоки за страните от Евразийския икономически съюз, тъй като ще може да бъде и техен представител, обясни Галина Баландина.

Част от промените засягат и реда  за митническо деклариране на стоки и прилагане на митнически операции; прилагане на механизма „на едно гише“ при извършване на митническите операции; оптимизация на реда за предварително информиране на митническите органи за стоките; регламентацията на специални, антидъмпингови и компенсационни мита и др.

Подробна информация  ТУК.

Семинарът бе организиран съвместно от Българо-руската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлената палата на Руската федерация и Българската търговско-промишлена палата.


23.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад