Назад

БТПП участва в конференция в Талин, посветена на цифровото общество

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва по покана на Естонското председателство на Съвета на ЕС в конференция, посветена на преимуществата на цифровото общество в Талин.

Приветствия към участниците в конференцията направиха Томас Талмар, управляващ директор на Естонската конфедерация на работодателите, и Оливер Вартньо, член на управителния съвет на Естонската търговско-промишлена палата. По време на първата част бяха представени добрите практики на Естония в сферата на цифровите услуги.

Георги Стоев участва в панела за Европейския дигитален единен пазар и в обсъждането на доклада „Европейско общество на гигабитов интернет” (Еuropean Gigabit Society), представен от Улрих Сам от Групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет. Свързаност за изграждане на конкурентоспособен дигитален единен пазар е инициатива на ЕС, обхващаща широк кръг проекти за осигуряване на свръх висока скорост на свързаност не само между индустриалния сектор в Европа, но и между отделните обекти от бита и градската среда. Тази свързаност ще бъде в основата на електронно здравеопазване, енергийния мениджмънт и автономни автомобили.

Конференцията продължи с представяне на главните постижения на Естония в дигиталната сфера от заместник-генералния секретар на Министерството на икономическите отношения и комуникациите на Естония Виляр Луби.


25.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад