Назад

122 сесия на борда на директорите на Асоциацията на европейските търговски палати се провежда днес в Брюксел

Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в събитието

122 сесия на борда на директорите на Асоциацията на европейските търговски палати се провежда днес в Брюксел. Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в събитието.

Разискват се въпроси, свързани с финансовия отчет на организацията за 2017 г., бюджет за 2018 г., приоритети, както и теми, повдигнати от членовете – национални търговско-промишлени палати.

Приоритетите за периода 2018 – 2019 г. на Европалати ще включват: единен пазар на ЕС, търговия и инвестиции, хора, МСП и предприемачество, финансиране, по-добра регулация, енергетика и околна среда, разширяване.

Бе избран и нов председател на Асоциацията – Кристоф Лайтл. Мандатът му ще започне от 1 януари 2018 г. Досегашният председател Рихард Вебер поема поста на почетен председател.

В първото си обръщение към членовете на борда на Европалати Лайтъл каза: „Очаквам с нетърпение да започна работа за станат Европалати и мрежата от организации в страните – членки по-силни. Надявам се да помогнем на организациите, които представляваме, да отговорят на предизвикателствата на глобализацията.“

Кристоф Лайтл е роден през 1949 в Линц, Австрия. От 2000 г. той е председател на Австрийската търговска палата, председател на Глобалната платформа на търговските палати и на Европейския съюз на МСП. Лайтл е единственият председател на Европалати, който ще ръководи организацията в два непоследователни мандата. Той бе начело на Европалати от 2000 до 2005 г. От 2006 г. е почетен председател на асоциацията.

В рамките на срещата бяха избрани и трима нови зам.- председатели на Европалати – представители на търговските палати на Гърция, Ирландия и Швеция.

Цветан Симеонов бе преизбран за член на борда на Асоциацията на европейските търговски палати за 2018 г., а Георги Стоев, зам.- председател за член на Комитета по Бюджет на организацията.

Основана през 1958 г. Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ действа като пулс на бизнеса в Европейския съюз. Европалати представлява повече от 20 млн. предприятия в Европа, като има 45 членове /43 национални асоциации – търговско-промишлени палати и две транснационални организации/, както и мрежа от 1700 регионални и местни търговски палати. Повече от 93% от фирмите, които са включени в тези организации са малки и средни предприятия. Те осигуряват работа на над 120 млн. работници. 


27.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад