Назад

Цветан Симеонов: Удовлетворени сме, че предложението на БТПП за въвеждането на предприемачество още в началните класове е факт

БТПП участва в среща с представители на Европейската комисия


„Удовлетворени сме, че предложението на БТПП за въвеждането на предприемачество още в началните класове е факт. То е важна стъпка към усвояване на нови знания и умения от учениците, които ще им помогнат в бъдещата професионална реализация. Това заяви председателя на БТПП Цветан Симеонов по време на дискусиите с екипа на Европейската комисия, отговарящ за България.

Нужно е и време, през което те да усвоят предприемаческите техники, като очакваме резултати след година – но това е дългосрочна инвестиция в бъдещето на България. БТПП има намерение да се включи в разработката на учебници по предприемачество, за да има повече практическа насоченост обучението, допълни той.

В изказването си Цветан Симеонов обърна внимание и на усилията, които българското правителство полага за намаляване на бюрокрацията за бизнеса и гражданите, като отбеляза, че и на европейско ниво следва да се полагат такива мерки. Председателят на БТПП се спря и върху един от основните недостатъци на предприемаческата среда у – динамичното законодателство. Даде пример с важни изменения в законите, които се внасят между първо и второ четене.

По време на дискусията Олга Чугунска, икономически анализатор в БТПП, отбеляза необходимостта от механизъм за договаряне на минималната работна заплата (МРЗ) съобразно обективни критерии, което да замени досегашната практика на административно определяне. Предложенията за механизъм за МРЗ на Асоциацията на работодателските организации в България са отдавана известни, но социалният диалог не е възобновен.

В срещата взеха участие представители на работодателските и синдикални организации. Информацията от нея ще бъде ползвана при подготовка на препоръки на ЕК към България.


20.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад