Назад

Българо-китайски бизнес форум в Палатата

БТПП бе домакин на Българо-китайски бизнес форум, организиран съвместно с Китайския съвет за насърчаване на международната търговия – Пекин.

Събитието бе официално открито от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, който приветства участниците и представи кратка справка за отношенията на Палатата с партньори от Китай. Той акцентира върху необходимостта от материализиране на подписаните споразумения за сътрудничество в съвместни инициативи – размяна на делегации, организиране на бизнес форуми, двустранни срещи по интереси.

Васил Тодоров представи и информация относно мероприятията, в които БТПП активно участва съвместно с търговско-промишлените палати на страните от Централна и Източна Европа и Китай - под инициативата „Един пояс, един път“.

Лин Бин, зам.-председател на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия – Пекин, поздрави участниците и представи информация за резултатите от провелия се международен форум в Черна гора, в който участие взеха кметовете и представителите на търговските палати на столиците на Китай и на 16 държави от Централна и Източна Европа. БТПП също се включи в събитието, тъй като е ангажирана с обслужването на бизнеса в областите София-град и Софийска област.

След официалната част българските фирми имаха възможността да проведат двустранни срещи с китайските си колеги от секторите: финансови услуги, културна и технологична индустрия, експлоатация на индустриални паркове, инвестиции в строителство на градска инфраструктура, традиционни китайски изкуства и занаяти, правни услуги.

 


20.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад