Назад

БТПП участва в заседание на Националния икономически съвет

Разгледано бе предложението за облекчаване на процедурата по отчитане потреблението на природен газ за стопански нужди


БТПП участва в редовното заседание на Националния икономически съвет, на което бяха разгледани Програма на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и мерки за облекчаване на процедурата по отчитане потреблението на природен газ за стопански нужди.

По отношение на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, БТПП още в процеса на подготовка на проекта на документа бе представила свои приоритети, които до голяма степен са отразени в документа.

Във връзка облекчаване на процедурата по отчитане потреблението на природен газ за стопански нужди бе предоставена информация от страна на заместник-министъра на финансите Бойко Атанасов, че се предвиждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) за 2018 г., които скоро ще бъдат предоставени за обществено обсъждане. Промените са свързани с промяна в изискването за монтиране на няколко измервателни и контролни устройства на един обект при наличието на няколко доставчика на природен газ.

В края на дискусията членовете на Националния икономически съвет гласуваха създаване на работна група за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция. Бе решено още на следващо заседание да се обсъдят нови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.


12.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад