Назад

Позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз"

Писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране


Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излезе с позиция относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“.

В писмо до Комисията за енергийно и водно регулиране четирите национално представителни организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ,  определят като подвеждащи намеренията на "Булгартрансгаз" за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ, подкрепени и от Министерството на енергетиката и КЕВР, с оправданието, че това се налага в съответствие с изискванията на Европейския съюз. В нито един европейски документ няма изискване за увеличение на цените за пренос на природен газ.

Работодателските организации предлагат да се отложи влизането в сила на всички на всички нормативни и ненормативни актове (наредби, методики, указания и т.н.), които регламентират кумулативно нарастване на цените на природния газ, до изготвяне на оценка за въздействието и приемане на адекватни действия, защитаващи националната икономика.

Пълният текст на позицията, с мотивите и аргументите  ТУК


18.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад