Назад

Споразумението СЕТА – във фокуса на срещата с търговския съветник в Посолството на КанадаБТПП бе посетена от Брадуин Ниблок, търговски съветник в Посолството на Канада в Букурещ, отговарящ за България. Той проведе разговор със заместник-председателя на Палатата Георги Стоев и главния секретар Васил Тодоров.

Търговският съветник бе запознат с дейността на БТПП в полза на българския бизнес. Бе обсъден предстоящия българо-канадски бизнес форум под надслов „Защо Канада?“, който ще се проведе по последна информация на 7 ноември 2017 г. в София. На форума ще бъде представена информация относно търговските взаимоотношения между България и Канада, споразумението СЕТА, бизнес климата в Канада, администрация и данъчна система, възможности за българските фирми на канадския пазар и конкретни условия за износ на стоки и услуги към Канада. Повече информация  ТУК

Бяха коментирани и други стъпки за насърчаване на търговско-икономическите отношения – организиране на тематични събития по региони, по-тесни контакти с канадските компании, които вече работят в България и региона.

Гостът прояви интерес към възможностите на БТПП да разпространи информацията за СЕТА до своите членове и партньорски организации. Главният секретар на БТПП представи информация за клъстерите в България и подчерта уникалните възможности, които те предлагат за развитие на малки компании.

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (CETA), урежда правилата за търговия между ЕС и Канада и обхваща търговията със стоки, търговията с услуги, защитата на интелектуалната собственост, обществените поръчки, правилата за произход, защитата на инвестициите, разрешаването на спорове, институционалните разпоредби и други.

Очаква се споразумението да насърчи и подобри търговско-икономическите връзки, както и да задълбочи сътрудничеството между България и Канада, в това число да гарантира високи стандарти при осъществяването на търговските взаимоотношение не само в сферата на търговията със стоки и услуги, но по отношение на инвестиции, интелектуална собственост, правила за произход и други.


14.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад