Назад

Партньорите по проект „SKILLS+" обмениха опит по внедряването на модерни ИКТ инструменти

В гр. Острава, Чехия се състоя обучителен семинар и работна среща на партньорите по проект „SKILLS+", финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа. От българска страна участваха представители на БТПП и ИАНМСП, които работят в партньорство за разработване на националния план за действие, който ще доведе до подобряване на мерките, заложени в проекта за България.

Основна цел на проекта е да подпомогне развитието на МСП от селските райони чрез внедряването на модерни ИКТ инструменти в ежедневните им бизнес дейности.

Представители на ИКТ от Техническия Университет в Острава представиха своя опит при внедряване на нови технологии в производствения процес на МСП. Акцент бе поставен и върху напредъка по оптимизиране на електронните услуги в подкрепа на бизнеса – фактор с огромно значение за създаването на единен цифров пазар и повишаване конкурентоспособността на МСП в Европа.

Основните теми, представени по време на обучението, включваха:

• Развитие на ИКТ програми и услуги в електронната търговия;

• Разширяване на разпространение на високоскоростен интернет в селските райони;

• Подобряване на софтуерните приложения за електронно правителство;

• Улесняване на достъпа на МСП до използване на електронни услуги.

През предстоящите месеци от изпълнението на проект “SKILLS+” ще се проведат посещения за обмяна на добри практики (peer review) между различните организации партньори по проекта. Целта е да се установи степента на внедряване на информационните и комуникационни технологии в ежедневните бизнес дейности на фирмите и да се начертаят конкретни мерки за мерки за подобряване на дигитализацията на МСП в селските райони. Домакин на посещението в България ще бъде БТПП в периода 16-19 октомври т.г. На база на препоръките, направени по време на посещението, БТПП ще разработи, съвместно с ИАНСМП (подкрепящ партньор по проекта), план за действие за политиките, насочени към МСП в селските региони, които ще повишат техния икономически растеж, устойчиво управление и достъп до широколентова инфраструктура

Подробна информация за проекта и предстоящите дейности може да бъде намерена  ТУК


19.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад