Назад

Международен форум 16 +1 - Китай и Централна и Източна Европа

В Подгорица, Черна гора, днес се откри поредният международен форум, в който участват кметовете и представителите на търговските палати на столиците на Китай и на 16 държави от Централна и Източна Европа. Събитието е част от инициативата One belt- One road, която цели да засили икономическите връзки между Китай и държавите, през които минава "Пътя на коприната".

Българската търговско-промишлена палата е представена на форума от главния секретар на Палатата - Васил Тодоров. БТПП участва във форума, тъй като е ангажирана с обслужването на бизнеса в областите София-град и Софийска област.

В откриващия панел привествия отправиха министър-председателят на Черна Гора - Душко Маркович, и символичните домакини на събитието - кметовете на градовете Подгорица и Пекин. Основен акцент в изказванията беше поставен върху развитието на отраслите, които могат да повишат стокоомена между Китай и страните от Централна и Източна Европа - като развитие на инфраструктурата, селското стопанство, търговията, трансфера на технологии, опазването на околната среда.

Форумът ще продължи със следобедна сесия, на която представителите на търговските палата ще обсъдят инициативи за улесняване на бизнеса между европейските държави и Китай.


15.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад