Назад

Федерацията на израелските търговски палати и БТПП обсъдиха съвместни инициативи

Бизнес делегацията в Израел, организирана от БТПП и придружаваща заместник-министъра на околната среда и водите Николай Кънчев, проведе работна среща във Федерацията на израелските търговски палати. Председателят на Палатата Цветан Симеонов обсъди със своя колега Уриел Лин възможностите за развитие на търговско-икономическите отношения между България и Израел. Г-н Лин сподели, че е необходимо да се насърчи износа от България към Израел. Акцентира върху готовността за съдействие от страна на Федерацията на израелските търговски палати на всяка българска фирма, която проявява интерес към контакти с израелски партньори. Обсъдено бе сътрудничеството на двете палати на многостранна основа в рамките на членството в Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати и Международната търговска камара - Париж.

Г-н Лин изтъкна интереса към възможностите, които предлага Enterprise Europe Network, като информира, че организацията му се е присъединила наскоро към мрежата. Г-н Симеонов обеща диалог и споделяне на опит в тази сфера.

Председателят на БТПП представи постиженията в областта на дигитализацията на Арбитражния съд и акредитацията на Палатата от МТК за заверяване на електронни търговски документи. Бяха представени основните предимства на българската икономика, сред които данъчната система.

Бе дискутиран предложения от Федерацията на световните търговски палати документ относно правата на предприемачите. Ролята на БТПП като работодателска организация и предстоящи инициативи за насърчаване на двустранните отношения също бяха сред разискваните теми. Като потенциални сектори от взаимен интерес бяха определени: хранително-вкусовата промишленост и информационните и комуникационни технологии.

Участие в разговорите взеха представителите на бизнеса, както и почетният консул на България в Израел Мони Леон Бар, търговският съветник към посолството Камен Минков, зам.-председателят на Израело-българската търговско-промишлена палата Илия Бакалов..


13.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад