Назад

Предприети стъпки от национално представителните работодателски организации

За отмяна на правото на МС да определя допълнителни трудови възнаграждения, нерегламентирани в действащата законова уредба


С настоящото БТПП информира за предприети стъпки от страна на национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели  (АОБР), за привеждане на чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда в съответствие с чл. 48, ал. 5 на Конституцията на Република България и отмяна на правото на Министерски съвет да определя допълнителни трудови възнаграждения, нерегламентирани в действащата законова уредба.

В тази връзка към настоящото е приложено писмо, изпратено до  народните представители в 44-то Народно събрание, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Висшия адвокатски съвет, Омбудсмана на Република България и г-н Валери Симеонов, зам.-министър председател и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Приложение: съгласно текста.


08.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад