Назад

Усъвършенстване на професионалното обучение

Среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев


На среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев представители на БТПП, КРИБ, АИКБ и БСК представиха своите предложения за усъвършенстване на системата на професионалното обучение и образование. Позицията на БТПП беше представена от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.

Предмет на дискусията бяха въпросите, свързани с дуалното обучение, създаване на карта на регионите с търсените професии, актуализиране на научните програми, повишаване на квалификацията на преподавателите, промени във висшето образование с цел повишаване на качеството и нивото на знания на завършващите студенти, промени в системата на финансиране на образователния процес.


19.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад