Назад

БТПП председателства обсъждане на годишния доклад на ЕК

За прилагането на договора за свободна търговия ЕС- Южна Корея


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев, в качеството си на председател на консултативния съвет ЕС- Южна Корея, ръководи  заседание на  съвета  по повод обсъждането на годишния доклад на Европейската комисия за прилагането на договора за свободна търговия между двете страни по договора.

На 1 юли тази година бе отбелязана 6-та годишнина от подписването на договора за свободна търговия, който  официално влезе в сила на 13 декември 2015 г., след ратифицирането му от всички държави-членки на ЕС. Договорът EU-Korea FTA е първият подписан договор на ЕС с държава от Азия и първият договор от новата генерация, претърпял изменения във връзка с допълнителния протокол към него след присъединяването на Република Хърватска към ЕС.

Според клауза 13/1 на приетите регулации, Комисията обявява публично резултатите от мониторинга на споразумението. Съвместният анализ на търговската статистика отразява данните от 4-та година на прилагане на договора, прави сравнение  и дава обща оценка  за резултатите. Методологията на анализа се базира на данните от 12-месечен период, като по отношение на търговията в сферата на услугите са ползвани статистическите отчети до месец декември 2014 г. Консултативната група отбеляза, че промените в търговските потоци не могат да бъдат съотнесени само към Договора за свободна търговия, а също и към други фактори. Споменатите по-долу цифри са част от индикациите за това как се изпълнява договора в двете посоки.

Износът на ЕС към Южна Корея е нараснал с 55%, от 30.6 милиарда евро през 12-те месеца преди споразумението до 47.3 милиарда евро в края на 4-та година, което прави увеличение от около 15% през първата година, съответно 8-9% през втората и третата година и 14% през четвъртата година.

Георги Стоев получи покана от корейската страна да бъде организирана съвместна среща на 13 декември т.г.

Приложен доклад на ЕК


12.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад