Назад

АОБР се срещна с Омбудсмана на Република България

По повод предложенията за промени в законодателството, свързани с подобряване на защитата на работниците и служителите в случаи на неизплащане на работни заплати


Днес, по инициатива на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, се проведе работна среща с Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова, на която бяха обсъдени в детайли внесените по нейна инициатива законодателни предложения. Страните се обединиха около виждането, че текстовете следва да бъдат внимателно прецизирани, така че да бъдат защитени както интересите на работниците, така и да не се създават възможности за злоупотреби и влошаване на бизнес средата в страната.

Работодателите изразиха своите притеснения за част от вече подготвените законодателни промени. По време на разговора участниците сближиха вижданията си по някои въпроси и се съгласиха, че законодателството трябва да се прилага ефективно, и само когато има дефицити – да се променя.

Представителите на работодателите и Омбудсмана се разбраха да прецизират текстовете, които се отнасят до предлаганите промени в Търговския закон, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Гражданския процесуален кодекс и Закона за обществените поръчки, така че предложенията да не възпрепятстват както правенето на бизнес, така и коректното плащане на трудовите възнаграждения на служителите.   

В заключение, участниците в срещата решиха, че диалогът по подобни проблеми на трудовите правоотношения трябва да е постоянен процес и да предшества законодателни инициативи, за да се гарантират по-добре обществените интереси.


14.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад