Назад

БТПП с принос към формулирането на опорните стълбове на приоритетите на Българското председателство

Българската търговско-промишлена палата чрез своя Евроклуб активно участва с предложения до отговорните институции за формулирането на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, базирани на проведени запитвания до бизнеса.

На вчерашното си  заседание Министерският съвет  реши приоритетите на Българското председателство да се основават на три основни послания - консенсус, конкурентоспособност и кохезия. Идеята за трите „К”, като запомняща се абревиация на опорните стълбове на българското председателство, бе лансирана за първи път от проф. Ингрид Шикова, председател на Евроклуба при БТПП, по време на конференция в Палатата в края на май т.г., посветена на 10 години членство на България в ЕС.

БТПП със задоволство приема сходството във вижданията на правителството и бизнеса по Българското председателство.

Формулираните стълбове определят подходите към приетите на 24 юни от „тройката” България, Естония и Австрия основни приоритети, които ще са включени и в Българското председателство – сигурност и укрепване на външните граници на ЕС, икономически растеж и конкурентоспособност с акцент върху дигиталзацията и електронното управление, бъдещето на кохезионната политика, укрепване на влиянието на ЕС в международен план и др.

БТПП със своята експертиза ще продължи да участва в обществения дебат   на проекта на Програма за Българското председателството, за дефиниране на  послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи.

БТПП ще излезе с конкретни предложения за организиране на съпътстващи събития по време на Българското председателство.

Палатата винаги е била съпричастна към бъдещото развитие на Европейския съюз и се ангажира с прояви за запознаване на фирмите с петте сценария от Бялата книга – проучване на нагласите на бизнеса по отношение на тези сценарии и организиране на дискусионен форум за представянето както на самите сценарии, така и на резултатите от проучването.


13.07.2017 г.

Видео:

Назад