Назад

БТПП адмирира предприетите мерки за намаляване на административната тежестБТПП адмирира предприетите от Министерството на икономиката конкретни мерки за облекчаване на административната тежест. Това стана на заседание на Националния икономически съвет, който обсъди изготвения Анализ на лицензионните и разрешителните режими, администрирани от министерството и от второстепенните разпоредители  и предложенията за облекчаване на процедурите, както  и облекчаване на достъпа до квалифицирани и дефицитни специалности от трети страни до българския пазар на труда.

От анализа на министерството стана ясно, че  до момента от 187 предоставяни административни услуги, са предложени промени в 113, като от тях  67 броя такси са предложени за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще  отпадне. Също така 19 от най-често ползваните услуги в Патентно ведомство вече ще се предоставят на заявителите абсолютно безплатно, като  това са 30% от общия брой на административните услуги, които се предоставят на бизнеса и гражданите.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков представи на заседанието на Националния икономически съвет доклад по проблемите пред трудовата миграция в България и необходимите действия, които трябва да се предприемат за облекчаване на достъпа до квалифицирани и дефицитни специалности от трети страни до българския пазар на труда. По думите му с промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност се е намалила административната тежест за работодателите и са облекчени процедури за професии, за които има недостиг на кадри. Министър Петков отбеляза, че са намалени голяма част от административните пречки пред сезонната заетост.

БТПП нееднократно е представяла предложения от своите членове във връзка с намаляването на административната и регулаторната тежест за бизнеса. Палатата е в процес на подготовка на допълнителни предложения за премахване на административните пречки на база преглед на регулаторните режими, администрирани от централната власт (лицензионни, разрешителни, регистрационни, удостоверителни, уведомителни).

 


12.07.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад