Назад

Млади предприемачи представиха старт ъпи на кръгла маса в ПалататаПо инициатива на Съвета по иновации при БТПП в Палатата се състоя кръгла маса на тема: „Финансовите инвеститори в подкрепа на иновативните старт ъпи и МСП, учредени от студенти и младежи”. Тя бе открита от Васил Тодоров, гл. секретар на БТПП, и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП.

Основни доклади изнесоха:

Йордан Стоянов, мениджър „Специални проекти” в УНИКРЕДИТБУЛБАНК, на тема „Възможности за подкрепа на младежкото предприемачество чрез програмите за финансиране на УниКредит Булбанк”;

Христо Стоянов, представител на ЕИФ за България, на тема:”Представяне на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и възможностите за финансиране на български eкипи от младежи и студенти в проекти и инициативи, които са подкрепени с ресурс и/или кредитни гаранции, предоставени от ЕИФ”;

Тодор Брешков, фонд мениджър на фонд LAUNCHub, България на тема „Инвестиционна стратегия на фонд LAUNCHub”.

Преди дискусията презентираха млади предприемачи от шест старт ъпа, които бяха селектирани от: Министерство на икономиката чрез програмата Техностарс 2; КЛИЙНТЕХ, България; Джуниър Ачийвмънт и Унистарт. Техните презентации са дадени в приложение.

В дискусията се включиха: Стамен Янев, изп. директор на Българската агенция за инвестиции, Ирена Николова, началник отдел „Насърчаване на МСП” при Министерството на икономиката, Мартин Заимов, председател на Надзорния съвет на Сосиете Женерал Експрес банк и бивш подуправител на БНБ, както и представители на старт ъпите (над 15 на брой) от посочените акселератори, в т.ч. и от тези, които не презентираха пред участниците в кръглата маса.

Приложение – презентации на :

Любомир Ваньов, Shkolo

Емил Кирилов

Кристиян Йорданов, Аddly

Белан Амин, „Беллан Амин” ЕООД (творби от и върху стъкло)

Илиан Гечков, Enerwa 2, фирма, специализирана в областта на енергийната ефективност

Магдалена Стефанова КОКОФАРМ, софтуерна компания за управление на технологичния процес в птицеферми.


26.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад