Назад

Общото събрание на GS1 обсъжда практически решения и постижения

В контекста на очертаващата се трайна тенденция за развитие на онлайн търговията и значението на качеството на данните, на заседанията на GS1 общността в Лондон бе решено да продължи развитието на организацията в посока превръщането й  в сигурен източник на качествени данни. Освен глобални стандарти ще се работи и за  глобални хармонизирани услуги, които да позволят повишаване на ефективността и облекчаване комуникацията както между фирмите, така и между фирмите и техните клиенти.

Бяха представени  успешни практики,  базирани на стандартите GS1 във водещи международни компании като Теско, Нестле, Алибаба, Джон Левис.

Само за една година внедряването на стандартите в магазините на Теско  е довело до повишаване на дела на доволните служители с 13%  и на доволните доставчици на търговската вериги с 26%.

Фиона Кендрик, председател и изп. директор на Нестле Великобритания и Ирландия, споделя в своя презентация по време на Общото събрание на общността GS1, че се наблюдава трайна тенденция на засилен интерес на крайния потребител към информация от къде идва продуктът, който купува. През последните години има промяна на конюнктурата на пазара. Ако преди във фокуса са били цената, вкуса и методите на дистрибуция, днес акцентът пада върху здравето и безопасността на потребителите, социалното въздействие и опита. Производството е ориентирано все по-силно към потребителя и неговите нужди. Необходимо е да му се предостави избор, да се изгради доверие и да се подходи персонално към всеки отделен клиент. В тази връзка особено важна роля получават технологиите, между които и стандартите GS1. От голямо значение е качеството на данните и начините за предоставяне на тези данни на крайните потребители, което често се случва с помощта на мобилни приложения.

Мобилните приложения са част и от платформата на Алибаба, която позволява на повече от 10 милиона активни търговци да продават своите продукти навсякъде по света. С оглед на това, че освен реални продажби и доставки в цял свят, следва да се обслужва и връщането на стоки, както и да се следи за недопускане на фалшиви стоки в системата, съществен момент се явява необходимостта от стандартизация.  Според Тери фон Бибра , генерален мениджър на Алибаба за Европа, стандартизацията е много важна при обслужването на различни пазари и за доставката на различни продукти. И именно тук той вижда колко  важна е ролята на GS1.

Подобно е предизвикателството пред бранда Джон Левис. Преди 15 години фирмата е стартирала малка интернет активност, която днес  се е развила до 41% от общия размер на продажбите. За да постигне по-голяма удовлетвореност на клиентите, кратки срокове на доставки и обработване на върнати продукти, фирмата въвежда стандартни баркодове и радиочестотни тагове. Дино Рокос , оперативен директор и член на УС на Джон Левис, споделя в своето изложение „Без тези стандарти няма да можем да работим. Без тези стандарти няма да имаме успех!“

В рамките на форума на GS1 общността в Лондон бяха представени резултатите от обстойно и аналитично изследване на настроенията на британския бизнес във връзка с Брекзит, което заслужава специално внимание с оглед на бъдещите икономически връзки на България с Великобритания. БТПП и GS1 България ще направят специално представяне на това проучване, направено сред  1000 членове на GS1 Великобритания.

На Общото събрание в Лондон България е представена от Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на УС на GS1 България, и Цвета Братанова, изп. директор на GS1 България.

 


17.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад