Назад

Покана за участие в практически курс "Търговско право за неспециалисти и мениджъри"Българската търговско-промишлена палата – Център за фирмено обслужване, съвместно с "Лега Консултинг" организира практически курс: “ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ” на 29 май т.г. в сградата на БТПП.

Курсът е насочен към неспециалисти в областта на правото и е подходящ за мениджъри и специалисти, работещи с търговски договори и осъществяващи търговски преговори.

В центъра на курса е поставена тематиката за търговските договори, тяхното сключване, изпълнение и неизпълнение. На участниците ще бъде разяснено какви са последиците при неизпълнение на търговските договори и как могат да се търсят обезщетения в такива случаи. Ще бъдат представени принципите и правилата при воденето на търговски преговори.

На курса ще се обсъди и правната уредба на търговските вземания, доказалите се в практиката методи за събиране на вземания и ефективните способи за разрешаване на спорове с клиенти и контрагенти.

В програмата на семинара е заложено решаването на множество казуси, провеждането на дискусии и отговаряне на конкретните, поставени от участниците въпроси.

Ако имате конкретен въпрос, който бихте искали да зададете, може да го изпратите предварително на е-мейл: bcci.centre@bcci.bg.

За заявяване на участие е необходимо до 23 май да се изпрати попълнена регистрационна форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg. Таксата за участие е 216 лв. (вкл. ДДС) и включва материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF.

Лектор на курса ще бъде ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL. M. - управляващ съдружник в Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“

Програма на курса: тук.

За допълнителна информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg


12.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад