Назад

Обучение на тема: Възможности за финансиране на проекти по ОПИК, процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“Българската търговско-промишлена палата и Enterprise Europe Network - най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, организират еднодневно обучение за фирми във връзка с процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Събитието ще се проведе на 29 май 2017 г. от 9:30 ч. в сградата на БТПП. Целта на обучението е да повиши информираността на МСП относно финансова рамка и бюджет на Програмата, изискванията на процедурата и условията за кандидатстване. Специално внимание ще бъде обърнато на стъпките по подготовката на проектните предложения, както и на критериите за оценка. Обсъдени ще бъдат трудностите, които фирмите срещат при попълването на документите.

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 35 000 000 евро (68 454 050 лева).

В допълнение, експерти от УниКредит Булбанк ще представят финансовите инструменти в помощ на МСП, кредити и гаранции.

Обучението е безплатно като регистрацията е задължителна. Краен срок за регистрация: 26 май

ПРОГРАМА

За да се регистрирате, моля, свържете се с:
Европейски иновационен и информационен център
Българска търговско-промишлена палата
Е-mail: een@bcci.bg
Тел: (02) 8117 525/505


12.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад