Назад

Всеки пациент трябва да получи баркод

От 15 до 18 май в Лондон се провежда Общо събрание на GS1
Пет болници  във Великобритания са внедрили маркировката с баркод за повишаване сигурността на пациентите. Това включва идентификация на пациентите, лекарствата и медицинските изделия, служителите, кабинетите,  операционните и  оборудването. Програма в сектора на здравеопазването предвижда стандартите GS1 да бъдат внедрени в още 50 болници в най-скоро време. Назначен е представител на Министерство на здравеопазването, който да координира дейностите и да следи за изпълнение на програмата.

От 15 до 18 май в Лондон се провежда Общо събрание на GS1 общността.  В първия от дните на събранието делегатите посетиха Royal Derby Hospital, където в  отделенията по кардиология, гастроентерология и една от предоперационните имаха възможност да видят как на практика се прилага стандартната маркировка с баркод. Чрез нея и приложението hTrak  (приложение за сканиране на баркод), което е интегрирано с информационната система на болницата, може да се осъществи по-голям контрол върху отделните процедури и да се проследи, какви прегледи и процедури са направени, както и какви лекарства са дадени на всеки пациент . Това позволява прецизно изчисляване на разходите за проведеното лечение индивидуално за всеки пациент.  Не са за пренебрегване и допълнителни ползи като:

-        възможност за бързо изтегляне на дефектни продукти,

-        подобрено следене на наличностите и планиране на нови доставки от лекарства и медицински изделия,

-        спестяването на 8 часа седмично на служител за обработката на документи.

Royal Derby Hospital обслужва повече от 180 000 пациенти, които годишно реализират около 625000 посещения. Болницата разполага с 1 159 болнични легла, разпределени в 50 отделения. Тя е най-новата болница в Източен Мидланд (официално е открита през април 2010 година) и следва традициите за иновации и развитие. До момента в нови разработки са инвестирани 334 милиона паунда.

Програмата на Общото събрание продължава с обсъждане на промени в конюнктура на развитие на организацията, които предвиждат предлагането на глобални, хармонизирани и базирани на стандартите услуги, а не само разработването на глобални стандарти. Окончателното гласуване на промените, бюджета и програмата да 2017/2018 година ще бъдат гласувани в сряда, 17 май.

На Общото събрание България е представена от Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на УС на GS1 България и Цвета Братанова, изп. директор на GS1 България.


16.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад