Назад

18 май: Кръгла маса на тема „За връщане в родината на специалистите в емиграция“С подкрепата на Българска търговско-промишлена палата, фондация „Човешките ресурси в българия и евроинтеграцията” и списание „Човешки ресурси“ се организира кръгла маса в БТПП на 18 май от 10.30 в Зала Б.

Примерни проблеми за дискусията:

·     Колко и с каква специалност са емигриралите специалисти и научни работници през последните 27 години;

·     Някои основни причини и фактори за емиграция, в т.ч.:

- административна бюрокрация и неработеща правораздавателна система;

- безброй разрешителни за започване на частен бизнес;

- трудно достъпни банкови кредити;

- ограничени пазари за реализация;

- разруха на приложната наука и нефинансиране на БАН;

- корупционни практики при възлагане на обществени поръчки;

- ниски работни заплати и др.

 

Вашите препоръки как да се отстранят посочените фактори.

      За участие в дискусията се поканват:

- експерти и ръководители на компании с професионален интерес по проблема;

- научно-преподавателски кадри от университети и БАН;

- компании по подбор на персонала и кариерно развитие;

- изпълнители на проекти по ОПЧР и на ЦРЧР;

- организатори на дни на кариерите;

- кариерни центрове към университетите;

- НПО със специализация по проблемите на човешките ресурси;

- работодателски и синдикални експерти по проблемите на човешките ресурси;

- абсолвенти от ВУЗ с интерес по проблема;

- добре дошли са и всички други проявили интерес по проблема.

Изказванията и изводите с препоръки ще бъдат предоставени на Министерство на труда и социалната политика, на специализираната комисия към Народното събрание, на Президента на Р България и други институции имащи отношение към решаване на проблема.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в специализиран брой на списание „Човешки ресурси“ както и ще бъдат достъпни онлайн за широк кръг лица имащи интерес по проблема.


16.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад