Назад

Първа за годината среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати

Председателят на БТПП представи основните постижения на Палатата за 2016 г.


БТПП бе домакин на първата за годината среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати, която бе официално открита от Цветан Симеонов, председател на Палатата. Той представи основните постижения на БТПП за 2016г., поставяйки акцент върху официализирането на присъединяването на БТПП към Международната Акредитационна верига за сертификатите за произход към МТК – Париж, признаването на Палатата за национално представителна работодателска организация и организираните бизнес делегации. Откроени бяха предимствата на Арбитражния съд при БТПП, както и предстоящите инициативи по повод  120-години от неговото основаване. Преди дни се проведе Състезание по международен търговски арбитраж и международно търговско право, което първото от поредицата събития за отбелязване на годишнината.

Представени бяха резултати и информационни материали от проучване на БТПП относно дейността на Клуба на смесените и чуждестранни палати. Анкетираните палати са предложили с цел обогатяване и разширяване на досегашната практика на Клуба на смесените и чуждестранни палати следните решения:

·        Да се продължи ротационния принцип за домакинство

·        Да продължи да функционира, без да се заплаща членски внос

·        Да се поддържа базата данни за регистрираните смесени палати на сайта на БТПП

·        Да се създаде рубрика „Новини от смесени палати” в информационния бюлетин на БТПП – Инфобизнес

·        Да се организират поне 4 -пъти годишно срещи на Клуба на смесените и чуждестранни палати

·        Да се канят представители на институции като презентатори по време на Срещите на Клуба на смесените и чуждестранни палати

Представителите на Клуба на смесените и чуждестранни палати бяха запознати с новата усъвършенствана система на публичната част на Единния доброволен търговски регистър към БТПП, която предстои скоро да бъде официално представена.

Ирано-българската бизнес асоциация предложи да бъде домакин на следващата среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати през юли т.г.

 

 


17.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад