Назад

БТПП участва в конференция по покана на Института „Жак Делор”

Посветена на 60-годишнината от подписването на Римския договор от 1957 г.


По покана на френския Институт „Жак Делор” заместник-председателят на БТПП Георги Стоев взе участие в конференция по повод 60-годишнината от подписването на Римския договор от 1957 г., който постави основите на Европейската общност. Сред основните теми бяха енергетиката и предизвикателствата пред демократичното бъдеще на Европа.

Обсъдени бяха първите стъпки на една дълбока промяна на енергийните политики и системи на ЕС за реализация на концепцията „Енергиен съюз”. Тя ще продължи да се разгръща през следващите десетилетия като преход от традиционни енергийни ресурси към децентрализиран, устойчив енергиен сектор.

Заместник-председателят на Палатата участва и в конференция, организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК),  посветена също на 60 години от Римския договор.  Целта на конференцията бе да се насърчи дискусията за бъдещето на Европейския съюз и особено по отношение на ангажимента и приноса на гражданското общество в Европа за постигане на пълна европейска интеграция. Този принос на ЕИСК, който е характерен за дейността му през последните 60 години, е още по-необходим в момент, когато Европейският съюз трябва да се справи с редица предизвикателства.

 


14.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад