Назад

БТПП – партньор на „Сътрудничество между науката и бизнеса“

Председателят Цветан Симеонов участва в Конференция, организирана от Фондация „Визия за научен и технологичен трансфер“


На 10 март 2017 г. в София БТПП взе участие в конференция на тема „Сътрудничество между науката и бизнеса“, организирана от Фондация „Визия за научен и технологичен трансфер“.

На конференцията бе обсъдено как финансирането може да има ключово значение за изследванията и иновациите, включително нови финансови инструменти и модели за финансиране на научни изследвания, критичната роля на доказателствата при формиране на политиката в областта на науката, казуси от областта на отворените иновации и публично-частни партньорства, презентация на представител на Ранд Европа, офисът в Кеймбридж.

Предоставена бе възможност за директен контакт с презентаторите и срещи между представителите на бизнеса и науката.  Обсъдените проблеми и предложените решения ще бъдат обобщени в доклад, който да бъде представен на институциите, имащи отношение към проблема и формиращи политиките.

Видеоматериал от Конференцията може да видите ТУК.


13.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад