Назад

Общо събрание на Сдружение на производителите и търговците на метални изделия

В него членуват малки фирми, които осъществяват дейност в област Габрово
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров взе участие в проведеното в гр. Габрово общо събрание на Сдружение на производителите и търговците на метални изделия. Сдружението е създадено под егидата на Габровската търговско-промишлена палата и в него членуват  малки фирми, които осъществяват своята дейност в област Габрово.

В рамките на заседанието бяха обсъдени параметрите на нов сайт и лого на сдружението, които ще бъде създадени със съдействието на Българската търговско-промишлена палата и Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове.

Представени бяха възможностите на действащия продуктов каталог на Сдружение GS1 България. По силата на Меморандум за сътрудничество с международната организация GS1, GS1 България е оторизирана да издава стандартни баркодове на фирмите в България и да поддържа информация за това в световен регистър на фирмите-членове на GS1 .

 


16.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад