Назад

БТПП бе домакин на Международно състезание по международен търговски арбитраж

Събитието постави началото на честванията по повод 120 – та годишнина на арбитража в България

За трета година в периода 10 – 12.03.2017 г. в градата на БТПП беше проведено поредното издание на  Sofia VIS  Pre-Moot 2017 г. – международно състезание по международен търговски арбитраж. Председателят на БТПП приветства присъстващите и откри състезанието.

Организатор на събитието е Сдружението за международни състезания по право с подкрепата на Арбитражния съд при БТПП. Участващи в събитието бяха основно адвокати, арбитри, юрисконсулти, представители на търговски палати и академичната общност, студенти , млади специалисти от България и други страни  от Европейския съюз и Балканите.

В рамките на това състезание на 10.03.2017 г. се проведе и първият Sofia Arbitration Day – част от  инициативите, посветени на 120 –  та годишнина от началото на арбитражната дейност в България -  събитие, което се отбелязва през настоящата година.

От българска страна  доклади бяха изнесени от почетния председател на Арбитражния съд  при БТПП – проф.д-р Силви Чернев и Ивайло Дерменджиев –  адвокат, доктор по право, член  на Президиума на АС при БТПП.

В изложението си проф. Чернев направи исторически преглед  на развитието на арбитража в България от 1897 г. до наши дни, изтъквайки неговите предимства пред държавното съдопроизводство. Подчертано беше, че в исторически план арбитражът като способ за разрешаване на търговски спорове, е бил оценен по достойнство отдавна от представителите на българската търговия и индустрия, обединени в търговско-индустриални камари в България, чийто наследник  сега е БТПП. В доклада  се посочва, че арбитражът като възможност  за разрешаване на търговски спорове, се усъвършенства неизменно и в наши дни както  чрез усъвършенстване на нормативната уредба,  през  последните години и чрез въвеждане на новите технологии  в организацията и  дейността му.

В доклада на Ивайло Дерменджиев бяха анализирани последните изменения в правната уредба на арбитража в България, влезли в сила от м.януари  2017 година.

Sofia Arbitration Day e формат, който се проведе в България за първи път и постави началото на  честванията по повод 120 – та годишнина на арбитража в България. В европейските страни    форматът е популярен и  широко използван за промотиране на водещите арбитражни институции в съответните държави.

Успешното реализиране на първото издание на Sofia Arbitration Day и проявеният сериозен интерес към него от страна на чуждестранни и български представители на правната мисъл, разкрива възможност за превръщането му  в традиционно събитие за България, като съвременно и модерно средство за популяризиране предимствата и възможностите на Арбитражния съд при БТПП както в България, така и в Европа и Балканския регион.

                               

                                 

 


13.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад