Назад

Студенти от специалност “Международни икономически отношения“ (МИО) на УНСС се запознаха с дейността на БТПП

В сградата на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе презентация за дейността на Палатата пред студенти  от специалност “Международни икономически отношения“ (МИО) на УНСС.

Дейността и дългогодишната история на БТПП бе представена от председателя г-н Цветан Симеонов, като в откриването на събитието се включи и г-н Георги Стоев, зам.-председател на Палатата. От страна на ръководството на БТПП бе приветстван интересът на студентите от УНСС с ръководител проф. Бистра Боева, като бяха подчертани множеството допирни точки между курикулума на специалност МИО и направленията, в които работи Палатата.

Пред студентите от УНСС бе разяснена дейността на работодателските организации, видовете палати и палатски системи, членството на БТПП в международни организации и структури, както и постиженията на Арбитражния съд към БТПП.

По-подробна презентация по отдели и дирекции представиха служителите на БТПП, които в детайли запознаха гостите с Единния доброволен търговски регистър, Центъра за обучение, международното сътрудничество, европейската интеграция и проекти, както и с EEN (Europe Enterprise Network) мрежата към БТПП.

Презентация бе направена и от страна на Сдружението GS1 България, което осигурява на българските фирми достъп до глобалната система за автоматична идентификация и маркиране с баркод на продукти, услуги, логистични единици, локации и други.


06.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад