Назад

Покана за участие в двустранни бизнес срещи по време на Международния панаир за селско стопанство в Нови Сад

15 май 2017 г. – организатор е мрежата Enterprise Europe Network


Търговско-промишлената палата на Сърбия и Бизнес инкубатор Нови Сад организират Международен панаир за селско стопанство, който ще се проведе от 13 до 19 май в град Нови Сад.  Основните теми са:

  • Производство и търговия с храни и напитки
  • Селскостопански машини и екипировка
  • Химични продукти за селското стопанство
  • Пакетиране
  • Възобновяема енергия
  • Преработвателно и оранжерийно оборудване
  • Приложна наука и научни изследвания
  • Иновативни технологии в земеделието

В рамките на изложението мрежата Enterprise Europe Network организира двустранни бизнес срещи ("AgroB2B@NSFair"), които ще се проведат на 15 май 2017 г.. Те ще дадат възможност на участниците да изберат конкретни фирми в сферите, които ги интересуват, пред които да представят своя бизнес и да договорят бъдещо сътрудничество.

Цялата информация за събитието е налична на следния адрес: http://agrob2b2017.talkb2b.net/

Линкът за регистрация е: http://agrob2b2017.talkb2b.net/members/register

При необходимост от съдействие или допълнителна информация, свържете се с Европейски иновационен и информационен център към БТПП:  тел: +359 2/ 8117 525 / 515/ 505, Е-mail: een@bcci.bg ,http://een-bcci.com/


27.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад