Назад

БТПП и служебният вицепремиер Деница Златева обсъдиха сътрудничеството и добрия диалог

С оглед на Председателството на България на Съвета на ЕС


Председателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на Съвет по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) към БТПП Йосиф Аврамов проведоха среща със служебния вицепремиер по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 г. Деница Златева. Сред обсъдените теми бяха общите стратегически приоритети на държавите членки и българският принос към осемнадесетмесечната програма на Съвета на Европейския съюз. 
 
„В подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС се водим от принципа на максималната публичност и широко включване на заинтересованите организации, които трябва да имат думата при дефинирането на българската политическа програма“, заяви Деница Златева.
 
Вицепремиерът и представителите на БТПП определиха като общи целите за гарантиране на балансиран трудов пазар, силен енергиен съюз, ефективен общоевропейски подход за разрешаването на бежанската криза и добро управление на ниво ЕС с оглед на провеждането на Българското председателство. 
 
По време на разговорите акцент беше поставен върху Програмата на триото държави, които ще председателстват Съвета: Естония, България Австрия. Подчертан беше българският интерес към утвърждаването на темите за сигурността и икономическия растеж като основни по време на Българското председателство.
 
„Каузата за успешното провеждане на Българското председателство е национална и значението ѝ не бива да се подценява. България не бива да пропуска възможността да защити своите интереси и да направи гласа си още по-разпознаваем в процеса на вземане на решения на ЕС“, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов. 
 
Освобождаването от тежки регулации бизнес среда в Европа и перспективите за разширяване на Европейския съюз на Западните Балкани също бяха измежду обсъдените приоритети по време на срещата. Участниците обобщиха, че програмата на триото председателства на Съвета на ЕС в периода юли 2017 – декември 2018 г. ще отразява реални и изпълними приоритети на държавите-партньори Естония, България и Австрия. Тя ще стъпва и върху стратегическите приоритети на ЕС.
 
 

01.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад