Назад

Специалисти по инсталационна техника обсъдиха темата за енергийната ефективност в сградите, системите и съоръженията

Обмениха опит и идеи за комплексни решения на енергийна ефективност в сградите


По инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите  и с подкрепата на Enterprise Europe Network при БТПП се проведе кръгла маса на тема „Ролята на иновациите за повишаване конкурентоспособността на инсталационните фирми в България” с фокус върху енергийната ефективност. Камарата на инсталаторите в България бе съорганизатор на събитието. Сдружението е сред най-активните браншови организации в системата на БТПП и бе наградена от Палатата със статуетката ХЕРМЕС за най-добра браншова организация за 2016 г.

Кръглата маса бе открита от главния секретар на Палатата Васил Тодоров и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП.

Инж. Сергей Стоянов, председател на УС на Камарата на инсталаторите в България, направи презентация "Енергийна ефективност при оползотворяване на минерални води. Преизолирани топлопроводи за пренос на минерални води с високи параметри - температури и налягане''. Той представи и иновативен проект, спечелен от управляваната от него фирма „Инстал Инженеринг” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Темата "Инсталиране на интелигентни системи за управление за  осветители - бърза мярка за реализиране на енергийни спестявания” представи д-р инж. Марко Димитров, управител на компания за енергийно обследване „Зенит” ООД.

Ролята на науката в развитието на енергийната ефективност в България представи Светослав Влашки, докторант в Катедра "Топлинна и хладилна техника" - Технически университет - София, който е и управител на фирма за енергийно обследване на сгради „Влашки Инженеринг”.

В дискусията се включиха: Стоян Димитров от Енергийна агенция, гр.Пловдив, инж. Александър Банев, председател на УС на Националната предприемаческа и занаятчийска камара, Христо Николов, гл. редактор на списание ИНОВАТОР БГ,  доц. Георги Райчевски от ГИС Трансфер център и др.


28.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад