Назад

Заместник-председателят на БТПП участва във февруарската пленарна сесия на ЕИСКЗаместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва във февруарската пленарна сесия на ЕИСК ,която прие становища по Усъвършенстване на механизмите за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане и Специфични мерки за държавите членки, засегнати от природни бедствия.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА НА КОМИТЕТА СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА, ПРЕДВИЖДАЩА РАЗИСКВАНИЯ Георги Стоев представи  информационен доклад "Автомобилната промишленост на ръба на нова парадигма". Участниците в сесията обсъдиха също:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР;

- Създаване на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на европейската програма за миграцията -Препоръка за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната;

- Висококачествено образование за всички (проучвателно становище по искане на малтийското председателство);

- Стратегия във връзка с уменията и човешкия капитал (проучвателно становище по искане на малтийското председателство);

- Ролята на селското стопанство в двустранните и регионалните търговски преговори, в контекста на срещата на министерско равнище на СТО в Найроби и Ефективността на финансирането от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) като част от усилията на гражданското общество за борба с бедността и социалното изключване в рамките на стратегията „Европа 2020“ и Средносрочна оценка на Механизма за свързване на Европа.

 


24.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад