Назад

БТПП участва в дискусия „Нужна ли е данъчна реформа в Република България“

Цветан Симеонов: Увеличава се минималната заплата, но се намаляват данъците и осигуровките, а у нас досега се говори само за вдигане на минималната заплата

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) и Института за икономически изследвания при БАН организираха съвместно две академични дискусии с участието на най-авторитетните български икономисти от академичните среди, представители на бизнеса, на синдикатите и работодателските организации, за обсъждане на актуални проблеми на българската икономика и формиране на предложения за тяхното решаване.

Основните разгледани въпроси по време на събитието бяха:

·        Има ли недостиг на данъчни приходи в България?

·        Има ли нужда от промяна на структурата на бюджетните приходи и разходи?

·        Необходима ли е промяна в общото данъчно съотношение (сумата на данъците и социално осигурителните вноски към БВП)?

·        Повече или по-малко участие на държавата е добре за икономическото и социалното развитие?

·        Необходимо ли е да се замени плоският (пропорционалният) данък с прогресивен?

·        Трябва ли да се промени съотношението между преки и косвени данъци?

·        Защо не се въвежда семейното подоходно облагане?

Обсъдено бе новото данъчно законодателство, възможностите за осъвременяване на работата на данъчната администрация и опростяване на административните процедури и правила. Председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази подкрепа за досегашното действащо данъчно законодателство, но подчерта, че от тази година България вече не е на първо място по най-нисък данък печалба в страните - членки. Той изтъкна, че конкуренцията в областта на данъчното законодателство в рамките на ЕС е сериозна и с предвидените промени от 2017 година Унгария измества България в едно от най-важните предимства за привличане на инвеститори. Подробен анализ на БТПП по темата може да видите ТУК.

Председателят на БТПП изрази категоричното несъгласие от страна на бизнеса относно въвеждане на прогресивно подоходно облагане, тоест изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Според него вместо да останат средствата в ръцете на онези, които могат да ги управляват, така че да носят печалба, прогресивното подоходно облагане може да тласне някои фирми в сивия сектор или пък да принуди някои да приложат други мерки, с които то може да се заобиколи.

В отговор на твърдението, че в България минималната работна заплата е ниска, председателят на Палатата бе категоричен „Увеличава се минималната заплата, но се намаляват данъците и осигуровките, а у нас досега се говори само за вдигане на минималната заплата, без да се мисли за данъците и осигуровките“. По думите му увеличението на минималната заплата е добре да се балансира с намаляване на данъците или осигуровките, плащани от работодателите, за да има краен положителен ефект.

„Вижда се, че при разумното управление не се говори само за увеличение на заплатите, а се взимат решения и за други елементи, които да осигурят баланс на интересите между държавата, работодателите и заетите лица“, заключи Цветан Симеонов.

 


28.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад