Назад

АОБР представи приоритетите си пред Коалиция „Обединени патриоти“Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи приоритетите си пред ръководството на Коалиция „Обединени патриоти". Работната среща бе част от поредицата срещи, които четирите работодателските организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, провеждат с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. От страна на Коалиция „Обединени патриоти“ в срещата участваха Валери Симеонов, председател на НФСБ, Волен Сидеров, председател на „Атака“, както и Николай Александров (Атака), Валентин Касабов и Борис Ячев (НФСБ).

Председателят на АИКБ Васил Велев, който е и ротационен председател през 2017 г. на АОБР, представи вижданията на работодателските организации за решаване на най-острия проблем за бизнеса - липсата на човешки ресурси за българската икономика. „Необходими са бърза и дълбока реформа в професионалното и висшето образование, нови политики за ограничаване износа на български специалисти и за насърчаване реализацията им в страната, както и облекчаване на вноса на работна ръка от страните с българска диаспора чрез сключването на  двустранни спогодби“, заяви Васил Велев. Той призова и за ограничаване на държавната намеса на пазара на труда, като се премахнат добавките за прослужено време в частния сектор и минималните осигурителни доходи по икономически дейности и категории персонал. В същото време работодателите настояват да се въведе  механизъм за определяне на минималната работна заплата, така че тя да бъде съобразена със средното ниво на доходите в страната. „В момента в България се наблюдава най-неблагоприятното съотношение между минимална и средна работна заплата – 52% при средни за  ЕС 43%“, посочи Велев. 

Участниците в срещата и от двете страни се обявиха за кардинална промяна на модела на финансиране в системата на образованието и премахване на делегираните бюджети, които са причина професионалните гимназии и висшите училища да привличат ученици и студенти с модерно звучащи специалности, които обаче не се търсят от бизнеса.

Работодателските организации за пореден път поставиха въпроса за приемането на принципа на мълчаливото съгласие и за въвеждането на справедлив механизъм за облагане на бизнеса с такса смет  според принципа „Замърсителят плаща“. „Необходимо е всяка законодателна промяна, която се предлага, да се съпровожда с оценка на въздействието, за да може бизнесът да реагира навреме“, посочи Цветан Симеонов, председател на БТПП.  На срещата бяха обсъдени и мерки за развитието на капиталовия пазар, което да активизира спестяванията на бизнеса и гражданите в банките.

От Българска стопанска камара представиха пред Коалиция „Обединени патриоти“ предложения за промени в Кодекса на труда, които да доведат до по-гъвкава заетост – премахване на ограниченията пред извънредния труд, срочните трудови договори и временната заетост, както и въвежане на работещ механизъм за почасово заплащане.

И четирите работодателски организации се обявиха за запазване на данъчния модел в страната и изразиха съмнение, че въвеждането на диференцирани ставки на ДДС за някои стоки е добро решение, а по-скоро то ще създаде проблеми за приходната част на бюджета. „До влизането на България в чакалнята на еврозоната ERM2 валутният борд в страната трябва да се запази, посочи Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ. Той поиска подкрепа и от бъдещите народни представители за ограничаване на екологичния рекет срещу бизнеса, както и за предприемането на мерки срещу картелирането в енергетиката и запушването на течовете в енергийния сектор.

Бизнесът не е достатъчно представен в парламента и това не е добре. Трябва да се засили диалогът на народните представители с работодателските организации с регулярни срещи“, заяви Валери Симеонов, председател на НФСБ. По думите му 95% от исканията на АОБР за подобряване на бизнессредата в България са заложени в програмата на Коалиция „Обединени патриоти“. 

В работната среща участваха:

-        от страна на АИКБ – Васил Велев, председател на УС, Кънчо Стойчев, заместник-председател, Добрин Иванов, изпълнителен директор;

-        от страна на БСК – Камен Колев и Димитър Бранков, заместник-председатели;

-        от страна на БТПП – Цветан Симеонов, председател на УС, Васил Тодоров, главен секретар, Олга Чугунска, експерт „Икономически анализи и политики“, Мирослава Маркова, експерт „Международно сътрудничество и международни организации“;

-        от страна на КРИБ – Евгений Иванов, изпълнителен директор, Румяна Георгиева, парламентарен секретар.


28.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад