Назад

Заместник – председателят на БТПП участва в пресконференция в Брюксел по повод доклад за предизвикателствата пред автомобилната промишленост в Европа

Георги Стоев: Автомобилната индустрия в Европа осигурява работни места на 2.3 милиона души


Заместник – председателят на БТПП Георги Стоев  участва в пресконференция в Брюксел по повод доклада му пред Комисията за индустриални промени за предизвикателствата пред автомобилната промишленост в Европа.

Пред присъстващите журналисти той изтъкна, че  автомобилната индустрия в Европа осигурява работни места на 2.3 милиона души и близо 10 милиона души са непряко заетите в сектора. Автомобилната промишленост  е високо иновационен бранш и предоставя 20% от средствата за индустриални  научни изследвания в Европа, допълни той.

По думите на заместник – председателя на БТПП автомобилната индустрия навлиза  в повратен етап, а предизвикателствата пред този сектор включват бъдещето на двигателите с вътрешно горене и веригата за доставки.

По време на пресконференцията и последваща февруарска сесия на ЕИСК в Брюксел бяха очертани основните предизвикателства пред автомобилната индустрия:

- Електрифициране на транспорта и намаляването на емисиите на въглероден диоксид;

- Дигитализация на производствения процес;

- Свързани автомобили, оборудвани с интернет връзка, като част от нова концепция за мобилност.

В доклада на Георги Стоев бе изтъкнато , че автомобилната индустрия трябва да поддържа и развива сложна индустриална мрежа. Въвеждането на публично-частни партньорства за разработването на свързани автомобили и самозадвижващи се автомобили трябва да бъде подкрепяно, заедно с разработването на технологиите, за да бъде въведено в мрежите на публичната инфраструктура.


23.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад