Назад

В сесията на GS1 в Европа бяха обсъдени приоритетните за европейската организация - проектите и инициативитеНа 22 февруари програмата на GS1 Глобален форум 2017 стартира с провеждането на паралелни срещи по региони на организациите GS1. В сесията на GS1 в Европа бяха обсъдени приоритетните за европейската организация - проектите и инициативите.

През септември 2016 г.  е подписано споразумение за присъединяване към Joint initiative on standartisation, чиято цел е изграждането на единен европейски пазар и премахване на бариерите за инвестиции, чрез модернизация, по-добро определяне на приоритетите и въвеждането на стандарти. Проучване показва, че внедряването на стандартите води до ръст на европейския брутен вътрешен продукт с 1-3%.

Според Нейл Боленс, представител на Европейската комисия, стандартите са особено важни при изграждането на единен пазар и ще бъдат предприети стъпки за тяхното все по-широко въвеждане. Част от инициативата е и ANEC, асоциация която представя гласа на потребителите в процеса по стандартизация и която също подкрепя въвежането на стандартите.

Представени бяха новостите в реална действаща платформа RAPEX, която се управлява от Европейската комисия. Системата е внедрена през 2001 година и непрекъснато се усъвършенства. Обхваща нехранителни стоки и основната й цел е да гарантира, че продуктите, които се предлагат на пазара са безопасни. Изградена е на прост принцип и включва регистър и публичен интерфейс. Предвижда на различни участници, като основният подход е националните институции да изпращат сигнал за опасни продукти към Комисията и те да го публикуват. Сайтът на системата е публичен и всеки потребител може да направи проверка дали даден продукт не е публикуван като опасен и дали не е обявен за изтегляне. Част от усъвършенстването на системата включва възможност за профилиране, като при изтегляне на съответното приложение потребителят може да зададе параметри съответни на неговите нужди.

В останалата част от деня се проведоха работни срещи по актуални теми за GS1 в глобален аспект: текстилна и обувна промишленост; пресни храни; омни-канална търговия; здравеопазване - проследимост на лекарствата и други.

Участниците в сесията за здравеопазване бяха запознати с последните важни събития и новини, свързани с внедряването на стандартите GS1 в отговор на законовите регулации в световен мащаб, касаещи проследимостта на лекарствата. Бяха обсъдени директивата на ЕС за фалшиви лекарства, както и други важни регламенти, които засягат пряко фармацевтичните производители.

Експерти на GS1 и външни лектори от сектора на здравеопазване дискутираха начини, по които националните организации GS1 могат да съдействат на фирмите-членове да отговорят по-лесно на регулаторните изисквания.

 


23.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад