Назад

Европейската комисия ще подкрепи 80 фирми в търсенето на нови пазариEnterprise Europe Network към БТПП Ви информира , че Европейската комисия стартира пилотния проект  Ready2Go, в рамките на който 80 европейски предприятия ще бъдат подкрепени да излязат на нови пазари и да опознаят възможностите за търговия в трети страни. Проектът е ръководен от Промос-Миланската търговска палата, в сътрудничество с EEN. Подкрепата се състои в следните дейности:

-        Индивидуално обучение и програма за развитие на бизнес план за интернационализация.

Тридневно бучение ще бъде проведено в самото предприятие в периода между юли и август 2017г., като останалата част от обучението ще се проведе дистанционно.

Съдържанието на програмата ще бъде определено на база предварително идентифицирани нужди на участниците

-        Групови двудневни обучения, които ще се проведат в три европейски града. Всяка фирма ще вземе участие в максимум две обучения, свързани с пазарите, за които е избрана.

-        Участие в максимум две от пет брокерски събития (Двустранни бизнес срещи) в трети страни с включена фаза на дистанционно търсене на партньори (виртуални срещи).

Целта е достигане до напреднала фаза на преговори и намиране на точните бизнес партньори от целевите пазари.

Участието е безплатно, като участниците ще трябва да покрият единствено разходите си за път, които също ще бъдат частно възстановени.

Заинтересованите фирми трябва да изпратят своята апликационна форма и декларация, че фирмата отговаря на критериите за подбор, през сайта на проекта:  www.b2match.eu/ready2go

Кои разходи ще бъдат покрити по проекта?

-за всяко групово обучение ще бъдат възстановени до 900 евро от разходите за настаняване и път на всеки участник (само 1 участник от фирма).

-за всяко брокерско събитие извън Европа ще бъдат възстановени до 750 евро за всяко едно пътуване, покриващи 50% от разходите за път. Разходите за настаняване са за сметка на участника.

Крайният срок за кандидатстване е 31-ви март 2017г.

За повече информация: Enterprise Europe Network към БТПП: http://een-bcci.com/kontakti/


23.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад