Назад

В БТПП СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ФИРМА ДС – КОНЦЕПТ ФАКТОРИНГ ЕООД

Предоставя се финансова услуга, която позволява на българския износител да постига бърза ликвидност
Борислав Цветанов, управител на фирма ДС – Концепт Факторинг ЕООД, и Теодор Антов, консултант във фирмата, се срещнаха с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Основна тема на разговора бе подпомагането и разширяването на икономическото сътрудничество със страните от ЕС и със САЩ, както и възможностите, които предоставя факторингът* - експортното финансиране.

ДС – Концепт Факторинг ЕООД оперира основно на пазара в САЩ, но и на пазарите в Канада, Дубай и Китай.

* Факторингът е финансова услуга, която позволява на българския износител да постига бърза ликвидност, като същевременно дава възможност на клиентите си за разсрочено плащане в рамките на 15, 30, 60 или 90 дни.

За конкретния случай на експортен факторинг българският износител прехвърля своите експортни вземания на DS-Concept Factoring. Дружеството финансира 80 % от сумата по фактурна стойност през същия ден. Останалите 20 % българският износител получава, когато неговият клиент плати на падежа цялото задължение по сметка на DS-Concept Factoring. 

Повече информация заинтересованите български компании - износители могат да намерят на сайта на фирмата – www.ds-factoring.com


10.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад