Назад

БТПП участва в дискусия по темите образование и наука





Главният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в обществено обсъждане на проекта на програма на БСП в областта на образованието и науката.

БТПП подкрепя предложението за диференцирано финансиране на държавните висши училища,  обвързано с качеството на обучение и на изследователската работа в тях, както и с потребностите на икономиката. По думите на Васил Тодоров основен проблем за фирмите – членове на БТПП, е липсата на квалифицирани кадри, а там където те са налични – често проблем е тяхната неподготвеност, заради качеството на образование.

„Промените във финансиране на образованието трябва да бъдат обвързани с качествени показатели“, категоричен бе главният секретар на Палатата. БТПП предлага финансирането на  висшите учебни заведения да става на три етапа. Една част при приема на студенти, втора част при успешното им дипломиране и трета част след определен период от започване на работа на завършилите студенти по специалността.

Главният секретар на БТПП посочи като положителна промяна въвеждането на обучението по предприемачество по предложение на БТПП. „Ние считамe, че това е доста полезно. Така се създават хора с базови знания в тази насока, полезни бъдещи служители в отделни предприятия“, допълни той. Но и тук е необходимо усъвършенстване на самите учебни програми и осигуряване на тяхното съответствие с нормативните изисквания и пазарни практики.

По време на дискусията стана ясно, че Палатата има резерви към идеята на БСП за създаване на Научен институт по образованието. „Въпросът не е в създаването на нови администрации, които ще натоварят бюджета, а в ефективната работа на действащите – в това число и на МОН“, посочи Васил Тодоров.

Относно увеличаване на заплащането на труда на учителя, БТПП счита, че то следва да се обвърже с подобряване на резултатите от обучението, като има индивидуален подход спрямо постиженията на всеки от преподавателите.

Палатата също така подкрепя и предложението за преглед и актуализиране на специалностите и учебните програми - по приоритети и в съответствие с икономическите и социални перспективи на местно ниво.


26.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад