Назад

БТПП участва в конференцията "Хуманният израз на Източния конфликт" и в срещи на ЕвропалатиЗаместник-председателят на БТПП  Георги Стоев  участва в конференцията "Хуманният израз на Източния конфликт" в Брюксел  и в срещи на Европалати с Матиас Рут, генерален директор на Генерална дирекция "Миграция и вътрешни работи", на Европейската комисия и с Джонатан Ортманс, президент на Глобалната мрежа за предприемачество за Деня на  предприемачеството.

Ha заседание  по подготожката на януарската пленарна сесия на Европейския Икономически и Социален Комитет бяха обсъдени :

1.           Проект на дневен ред на пленарната сесия през януари*

2.           Следващи пленарни сесии*

3.           Законодателна програма, становища по собствена инициатива,

информационни доклади и проучвателни становища*

Сред Общите  въпроси бяха представени:

1.           Изявление на председателя по актуални въпроси

2.           Напредък по докладите на Комисията по конституционни въпроси на ЕП относно бъдещото развитие на Европейския съюз

3.           Работна програма за 2017 г. на CCMI

4.           Отговор на предложението на ЕК за сътрудничество при създаването на европейска платформа за кръгова икономика*

5.           Предложение за поемане на разходите на Общността за обмяна на практики за по добро саморегулиране и съвместно регулиране, лансирана от Комисията*

6.           Информация във връзка с писмото на г-н Welle (генерален секретар на ЕП)

–„Оценка на въздействието и последваща оценка – елементи, включени в годишната работна програма на Европейската комисия за 2017 г.“

7.           Създаване на нови органи / Определяне на членове за представители на Комитета*

-             Създаване на съвместна консултативна група ЕС-Мароко

-             Определяне на представител на Комитета в Европейското партньорство заиновации (ЕПИ) в областта на суровините

8.           Методология и график на изготвянето на приноса на Комитета към работната програма на Комисията за 2018 г.


24.01.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад